Article

Com un vals de Chopin

“No escrigui poemes d’amor! Defugi, sobretot, les formes massa corrents i habituals. Són les més difícils de totes, perquè cal una força gran i madura a fi de donar quelcom de propi on apareixen en gran nombre tradicions bones i, en part, brillants.” Paraules del gran poeta alemany Rainer Maria Rilke, dirigides a un jovencell Franz Xaver Kappus, que aquest aplegà anys més tard en el recull de la correspondència a Cartes a un jove poeta. I és veritat: atesa la quantitat de textos amorosos que hi ha en la tradició poètica, se n’han derivat molts tòpics i llocs comuns que fa molt difícil de redactar res que no soni repetitiu o impostat. Per això té valor d’entrada el darrer llibre de Daniel Ruiz-Trillo, alma mater del grup poètic Versos.cat, que en certa manera transgredeix la recomanació de Rilke, però sí que aplica el consell següent: “fugi dels motius generals i decanti’s cap aquells que li ofereix la seva vida de cada dia: descrigui’n les tristors i els anhels, els pensaments fugissers i la fe en quelcom bell. Expliqui-ho tot amb sinceritat íntima, reposada i humil, i faci servir per a expressar-se les coses que el volten, les imatges dels somnis i els objectes dels seus records.”
 
Doncs bé: Com un vals de Chopin, el darrer llibre d'en Daniel, parla de l’amor, de les tristors i els anhels que provoca la història narrada, però també de la fe en la bellesa de la vida, explicat amb sinceritat íntima, amb un to reposat i humil, prenent objectes musicals i escrits com a matèria de somnis. A més, opta per la literatura "pantextual", és a dir, la suma de fragments de dietari, articles periodístics, poemes, missatges sms i retalls de cançons i de poemes d'altres autors que conformen la banda sonora personal, que ajuden a dimensionar diversos passatges de la vivència. Tot plegat escrit amb un estil senzill, concret, que es recolza en els petits detalls, que ajuden a transmetre sincerament els gestos quotidians. Així, a través de la lletra menuda dels dies accedim a l'univers personal de l'autor.

Com un vals de Chopin descriu una història d'amor i quatre ruptures des de l'estalvi d'elements sobrers, destacant la vitalitat, la tendresa i la vivència de l'experiència per damunt dels mals moments. I tanmateix, amb quatre paraules fa que aquestes situacions negatives sondrollin el lector. No ens les podem estalviar, ja que tot plegat condueix a un trencament, però en Ruiz-Trillo no vol rabejar-se en el negativisme, sinó tot el contrari, destacant els elements de la vida que val la pena gaudir, fins i tot en els mals moments.