Article

Amb l'esperança entre les dents

Amb l'esperança de viure entre illes,
de viure als teus braços, 
de no envellir o, en tot cas,
envellir junts,
de no caure o, en tot cas,
caure junts,
de no fallar o, en tot cas, 
fallar junts,
de no morir o, en tot cas,
de morir junts.

Amb l'esperança d'un demà
ple de síndries,
d'un avui ple de cocos
i d'un ahir ple de fotos.

Amb l'esperança d'un truc curt
ple de recers, de riures i viatges,
de ponts i de ports, de sèries i novel·les,
de cossigolles i petons.

Amb l'esperança de tot un món 
per compartir,
de tot un nom
per descrobrir,
com una tortuga dins del mar.

Mots clau: amb lesperança entre les dents, Xavi Sarrià