Article

Alegria

Tinc una alegria
sense fronteres,
una alegria plana
sense normes.
Tinc una alegria
de camins oberts,
una alegria de color verd.
Una esperança
que no s'ha acabat,
una esperança,
que la esperança quan vaja avançant,
que la esperança.
I no cal plorar
són camins d'amor i llibertat.
No cal plorar
són camins de lluita i llibertat.
Una alegria
de camins per fer,
una alegria
salvatge i ardent.
Una alegria
que crema com el foc,
una alegria
de color groc.
Una energia
que no s'ha acabat,
una energia,
que la energia quan vaja avançant,
que la energia.
I no cal plorar,
són camins…

Mots clau: Alegria, El Diluvi