Entrevista

"L'ús del català ha anat minvant"

Jaume Marfany

Jaume Marfany és el vicepresident de la CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua) i ens parla de la salut del català i de les campanyes que fa la CAL per la normalització de la llengua.

1. Quina és la salut del català?

Com deia l'Enric Larreula: gaudeix d'una mala salut de ferro. S'ha avançat en determinats àmbits i, sobretot, en el coneixement passiu de la llengua. La paradoxa és que, a més coneixement menys ús. La utilització del català com a llengua habitual d'ús ha anat minvant progressivament, fins i tot en aquelles poblacions en què l'ús semblava força garantit. Segurament hi ha influït la darrera onada immigratòria (en el període 2004-2013 més de dos milions de persones vingudes d'arreu del món) , tot i així, però, el problema principal radica en el fet que la llengua més útil per viure a Catalunya continua sent el castellà, si més no, és la percepció que té qualsevol persona que vingui de fora . Així ens trobem, per exemple, que l'alfabetització d'adults es fa majoritàriament en castellà.

Des del punt de vista social, l'aparició i creixement de partits com Ciudadanos ha escampat la idea (i alguns se l'han fet seva) que el català oprimeix i que cal defensar la llengua castellana de forma bel·ligerant. Contràriament, el catalanoparlant continua no usant la llengua pròpia tal com caldria (de forma natural i espontània) i provoca que la majoria de converses i de relacions entre els que tenim el català com a primera llengua i els que tenen el castellà es produeixen gairebé sempre en aquesta segona llengua, malgrat que els nostres interlocutors coneguin bé el català.  

Pel que fa al món de l'ensenyament, la immersió no s'aplica tal com caldria. Hi ha professorat que es passa sovint al castellà o fins i tot fa les classes en aquesta llengua.La situació empitjora quan arribes a l'ensenyament secundari. Hi ha determinats àmbits d'ús (audiovisual, cinema, justícia...) en que el català gairebé és residual. Un altre tema seria la qualitat de la llengua, cada vegada més degradada. Evidentment, m'estic referint al Principat. La situació a la resta dels Països Catalans és molt pitjor i amb una solució encara molt més complicada.


2. Què hi podem fer?

Un Estat propi seria una bona eina per intentar millorar la situació. No seria per si sol la solució de res, però una legislació adequada, ferma i un Estats disposat a fer-la complir hi ajudaria. De totes maneres la solució passa per convertir el català en una llengua totalment necessària per viure a Catalunya i, en aquest aspecte, és clau l'actitud dels catalanoparlants i del món empresarial.  


3. Quines campanyes fa la CAL? Què heu aconseguit?
 
El nostre treball gira a l'entorn del lema "Llengua, cultura i llibertat".

Actualment les nostres campanyes principals se centren en el Correllengua, els projectes Xerrem i Junts, l'Empentallengua, els Capvespres oberts i la revista l'Escletxa. Altres activitats són els Premis Nacionals Joan Coromines, el Xerrem d'arreu o el concurs de microrelats. També participem en múltiples activitats en col·laboració amb altres entitats o associacions. Destaquem: Som Escola, Taula per la Democràcia, Atotaveu, Nova ciutadania, Taula intercultural, Consell d'associacions de Barcelona, Taula per la sobirania...

Mots clau: CAL, català, Jaume Marfany, llengua, normalització